Allmänna villkor

Välkommen till vår hudvårdsblogg! Innan du använder vår webbplats, läs igenom dessa allmänna villkor noggrant för att säkerställa att du förstår dem fullständigt. Genom att använda vår webbplats accepterar du att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Användning av webbplatsen

All information och material som tillhandahålls på vår webbplats är endast för allmän information och utbildningsändamål. Vi garanterar inte korrektheten, fullständigheten eller lämpligheten av informationen och materialet på webbplatsen. Användning av information och material på webbplatsen är på egen risk.

Immateriella rättigheter

Allt material på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till text, grafik, bilder och logotyper är skyddade av immateriella rättigheter och är ägda av oss eller licensierade till oss. Du har inte tillstånd att använda vårt material på något sätt utan vårt skriftliga tillstånd.

Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar dessa villkor för att säkerställa att du förstår och accepterar dem.

FAQ

  1. Kan jag använda materialet på er webbplats för min egen användning?
  • Nej, allt material på vår webbplats är skyddat av immateriella rättigheter och är ägda av oss eller licensierade till oss. Du har inte tillstånd att använda vårt material på något sätt utan vårt skriftliga tillstånd.
  1. Tar ni ansvar för externa länkar på er webbplats?
  • Nej, vi tar inte ansvar för innehållet på andra webbplatser som länkas till från vår webbplats eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.
  1. Hur ofta uppdaterar ni era allmänna villkor?
  • Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar dessa villkor för att säkerställa att du förstår och accepterar dem.