Privacy

Integritetspolicy

Vår hudvårdsblogg är dedikerad till att skydda dina personuppgifter. Vi respekterar din integritet och följer alla relevanta dataskyddslagar. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra tjänster och förbättra din användarupplevelse på vår webbplats. Personuppgifter som vi kan samla in inkluderar ditt namn, din e-postadress och din IP-adress.

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats. Vi kan också använda personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsmaterial om du har samtyckt till det.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Vi begränsar tillgången till personuppgifter till endast de anställda och entreprenörer som behöver använda dem.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, utom när det krävs enligt lag eller när vi samarbetar med tredje part för att tillhandahålla våra tjänster.

Rättigheter för användare

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, att korrigera eventuella felaktiga uppgifter, att begära att vi raderar dina personuppgifter och att dra tillbaka ditt samtycke till att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.